Användarvillkor för webbtjänsten zoom.se

Zoom.se är ett webbaserat register för tjänsteleverantörer som drivs av Skolplus AB. Genom att registrera dig som medlem på zoom.se accepterar du de villkor som vi har satt upp för vår sajt och som förklaras nedan. I nedanstående texter benämns företaget Skolplus AB som "vi" eller "oss".

Villkor för att registrera sig

Zoom.se är öppet för privatpersoner, företag och organisationer. För att registrera sin verksamhet krävs

När du använder zoom.se binder du dig att

Personuppgifter

Genom att registrera dig som medlem hos zoom.se samtycker du till vår hantering av dina personuppgifter. Vi lämnar inte ut några personuppgifter förutom det som visas offentligt på användarens profilsida. Personnummner lämnas aldrig ut på vår webbsida eller på något annat sätt till tredje part. Alla uppgifter hanteras enligt PuL - personuppgiftslagen.

Avgifter

Det är helt gratis att registrera sig som medlem på zoom.se

Missbruk av zoom.se

När vi anser att någon missbrukat zoom.se så kan vi begränsa, stänga eller säga upp våra tjänster och användarkonton, begränsa eller förbjuda tillgång till och din användning av våra tjänster, stoppa hela eller delar av din pofilsida. Dessa begränsningar kan vara tidsbegränsade eller permanenta.

När vi anser att innehållet på någon profilsida ej är i överenstämmelse med våra villkor så har rätt att korrigera uppgifterna på profilsidan utan att informera användaren.

Tvist

Om du har en tvist avseende tjänster som tillhandahålls av tredje man via våra webbplatser eller med en eller flera användare av tjänsterna ska du hålla oss skadeslösa från alla typer av krav och skador (direkta och indirekta), kända eller okända som uppkommer med anledning av sådana tvister.

Ändring av användarvillkoren

Vi har rätt att ändra detta Användaravtal från tid till annan genom att publicera de nya villkoren på zoom.se.com eller skicka dem via e-post. De ändrade villkoren börjar gälla automatiskt 30 dagar efter att de tillhandahölls. Du har rätt att när du vill avsluta ditt användarkonto hos zoom.se. Genom att fortsätta använda tjänsterna efter att det nya användaravtalet börjar gälla godkänner du det nya användaravtalet.